Skip to content
Strona główna » Stabilizacja z dodatkiem jonowymiennym

 

Stabilizacja z dodatkiem jonowymiennym

W ostatnich latach stabilizacja z dodatkiem jonowymiennym cieszy się coraz większą popularnością. Dodatek ten wraz z cementem CEM I powoduje cały szereg złożonych reakcji chemicznych, m.in. przyśpiesza oraz aktywizuje proces krystalizacji poprzez formowanie długich, igłowych połączeń krystalicznych w wiązaniach cementowych, modyfikując tym samym w sposób naturalny właściwości cementu.  Ten rodzaj stabilizacji, wraz ze stabilizacją hydrofobową jest stosunkowo nową metodą wzmacniania gruntów, ale z roku na rok jej udział w rynku stale się zwiększa.

Ziarnisty dodatek jonowymienny

Jest to dodatek do cementu w postaci sypkiej, w którego skład wchodzą rożne zasady i związki zasadowe, a także złożone substancje wiążące mające na celu aktywizacje procesu wymiany jonowej, wspomagając w ten sposób proces hydratacji cementu. Zachodzące podczas hydratacji cementu zmiany w jego strukturze oraz powstające na skutek tego procesu nowe minerały prowadzą do znacznego wzrostu wytrzymałości na ściskanie, zwiększenia statycznego i dynamicznego modułu odkształcenia, wytrzymałości na zginanie oraz rozciąganie, a także powodują wzrost mrozoodporności bez powstania pęknięć.