Skip to content
Strona główna » Oferta » Rekultywacja gruntów

Rekultywacja gruntów

Przeprowadzana przez naszą firmę rekultywacja gruntów to proces polegający na przywróceniu do dalszego użytkowania terenów leśnych oraz rolnych, na których zakończono uprawy. Są to również czynności realizowane w miejscach nieużytków oraz na obszarach dziko porośniętych samosiejkami, na których dopiero planowane jest rozpoczęcie działalności rolniczej.

Rekultywacja gruntów jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu FAE SSH 225, który pozwala rozdrobnić pnie i karpiny, spulchnić zbitą, przesuszoną glebę czy skruszyć kamienie. Dzięki temu podłoże w pełni nadaje się do wykorzystania i można przeznaczyć obszar do nowych celów.

Rekultywacja gruntów jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu FAE SSH 225, który pozwala rozdrobnić pnie i karpiny, spulchnić zbitą, przesuszoną glebę czy skruszyć kamienie. Dzięki temu podłoże w pełni nadaje się do wykorzystania i można przeznaczyć obszar do nowych celów.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYWRÓCONYCH DO UŻYTKU

Nasze usługi realizowane są na obszarach o różnym przeznaczeniu i historii. Rekultywujemy m.in. grunty, które od lat nie były użytkowane, przez co narosły na nich chwasty i samosiejki, trudne do wyplenienia bez specjalistycznych maszyn i urządzeń. Zajmujemy się również likwidacją upraw w sytuacji przeznaczenia danego terenu na nową działalność rolniczą, obsiania innymi gatunkami roślin czy poświęcenia obszaru na inne cele.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE REKULTYWACJI GRUNTÓW TO:

Rekultywację gruntów warto przeprowadzić w różnych celach. Zastosowanie tego rodzaju prac to między innymi:
 
  • przygotowanie terenu w sadach i szkółkach leśnych,
  • likwidacja upraw wierzby amerykańskiej, wikliny, itp.,
  • likwidacja dzikich zasiewów pod liniami energetycznymi,
  • likwidacja samosiejek,
  • budowa pasów pożarowych wzdłuż torowisk,
  • likwidacja dzikich zasiewów na terenach melioracyjnych.

ZALETY REKULTYWACJI GRUNTÓW:

Rekultywacja gruntów to niezwykle korzystny zabieg. Do jego największych zalet możemy zaliczyć:
 
  • szybkość realizacji – do 2 ha na dzień,
  • natychmiastowy efekt – zrekultywowane grunty, bez żadnych dodatkowych nakładów, są przygotowane pod uprawę,
  • ekologia – dzięki dokładnemu zmieleniu wszelkich karpin, pni i części organicznych nie powstają żadne odpady.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE REKULATYWACJI GRUNTÓW

Nasze usługi realizowane są zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także z dokumentami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

PRZYKŁADY REKULTYWACJI GRUNTU