Skip to content
Strona główna » Oferta » Osuszanie gruntu

Osuszanie gruntów

Proces osuszania gruntów polega na wprowadzeniu do wilgotnego podłoża, wapna palonego (CaO), które silnie reaguje ze znajdującą się w nim wodą. W procesie tym, zwanym hydratacją, wydzielają się duże ilości ciepła, co dodatkowo wpływa na proces osuszania gruntów. Przyjmuje się, że każdy procent wapna dodany do podłoża, powoduje spadek jego wilgotności o min. 1 ÷ 5%. Wapno wysoko reaktywne zmniejszając ilość wody zaabsorbowaną przez cząstki podłoża sprawia, iż staje się ono mniej plastyczne.

Oprócz wapna można stosować również dostępne na rynku mieszanki popiołowo-wapienno-cementowe, których wodożądność przekracza 50%. Technologia wykonania robót jest identyczna jak w przypadku stabilizacji gruntu. Problemem może być jedynie wjazd ciężkim sprzętem oraz dozowanie spoiwa do całkowicie pozbawionego nośności i bardzo plastycznego gruntu.

ZALETY OSUSZANIA GRUNTU SPOIWAMI:

  • natychmiastowy efekt,
  • niskie koszty,
  • walory ekologiczne,
  • wzrost wytrzymałości gruntu w dłuższym okresie.

Kiedy zalecane jest przeprowadzenie osuszania gruntu?

Osuszanie gruntu przeprowadza się, gdy grunty są na tyle przemoczone, że nie da się ich w żaden inny sposób ustabilizować, a samo użycie cementu nie da żadnego efektu. Przed przystąpieniem do prac, w przypadku zalegania dużych rozlewisk, należy pozbyć się z całego terenu wody, poprzez wykopanie żompów, czy obniżyć zwierciadło wody stosując igłofiltry, bądź drenaże. 

Przykład osuszania gruntu wapnem na DW 933