Skip to content
Strona główna

Witamy na stronie  Drocomplex 

Stabilizacja, osuszanie i rekultywacja gruntów.

 Oferta 

STABILIZACJA GRUNTU

To szybka i skuteczna metoda wzmocnienia podbudowy, bądź gruntu rodzimego, poprzez wymieszanie go ze spoiwem hydraulicznym. Najpopularniesza to stabilizacja gruntu cementem, która pozwala osiągnąć na słabych gruntach solidną podbudowę pomocniczą, zasadniczą czy warstwę ulepszonego podłoża.

OSUSZANIE GRUNTU

Dzięki zastosowaniu wapna, bądź popiołów lotnych możemy osuszyć pozbawione zupełnej nośności grunty, tworząc warstwę umożliwiającą ruch technologiczny, bądź stanowiącą jedną z warstw konstrukcyjnych pod planowaną drogą, podtorzem, etc.

REKULTYWACJA GRUNTU

By stworzyć odpowiednią przestrzeń pod uprawy, szkółki leśne czy do innego wykorzystania użytkowego, często niezbędna jest rekultywacja gruntu. Polega ona na usunięciu z obszaru samosiejek, pni, karpin i kamieni, a także na spulchnieniu suchej, twardej gleby.

WYKONAWSTWO

Prowadzimy ogólne prace związane z przygotowaniem gruntów, takie jak stabilizacja podłoża, osuszanie, rekultywacja, makroniwelacja z użyciem równiarek z systemem 3D. Posiadamy nowoczesny sprzęt budowlany niezbędny do szybkiego i profesjonalnego wykonania tego typu prac. Oferujemy również wynajem maszyn wraz z doświadczoną obsługą operatorską.