home HOME   e-mail MAIL   kanał Drocomplex YouTube   znajdĽ nas na facebooku Facebook


Drocomplex

Stabilizacja, osuszanie i rekultywacja gruntów - Drocomplex

Jesteśmy firmą budowlaną od ponad 15 lat specjalizującą się w osuszaniu, stabilizacji i rekultywacji gruntów, a także w recyklingu mas drogowych. W codziennych realizacjach wykorzystujemy wszelkie dopuszczone aprobatami IBDM środki scalające grunt i podnoszące jego właściwości.

Jako jedni z pierwszych w Polsce stosowaliśmy środek chemiczny Roadbond EN-1. Obecnie mamy bardzo bogate doświadczenie w realizacji stabilizacji podłoża z użyciem szeregu środków zarówno chemicznych (Roadbond EN-1, STABIBUD, UPD, Consolid, Geosta, Infracrete, Geocrete), jak i hydraulicznych (cement, wapno, popioły, Lipidur, Silment, Terramix, Solitex, Spoimax, Reymix, Gruntar, Strada, Tefra i innych). Wykonujemy także stabilizację dodatkami zwiększającymi odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody.

Stabilizacja gruntu

To szybka i skuteczna metoda wzmocnienia podbudowy, bądź gruntu rodzimego, poprzez wymieszanie go ze spoiwem hydraulicznym. Najpopularniesza to stabilizacja gruntu cementem, która pozwala osiągnąć na słabych gruntach solidną podbudowę pomocniczą, zasadniczą czy warstwę ulepszonego podłoża.

Osuszanie gruntu

Dzięki zastosowaniu wapna, bądź popiołów lotnych możemy osuszyć pozbawione zupełnej nośności grunty, tworząc warstwę umożliwiającą ruch technologiczny, bądź stanowiącą jedną z warstw konstrukcyjnych pod planowaną drogą, podtorzem, etc.

Rekultywacja gruntu

By stworzyć odpowiednią przestrzeń pod uprawy, szkółki leśne czy do innego wykorzystania użytkowego, często niezbędna jest rekultywacja gruntu. Polega ona na usunięciu z obszaru samosiejek, pni, karpin i kamieni, a także na spulchnieniu suchej, twardej gleby.

Wykonawstwo

Prowadzimy ogólne prace związane z przygotowaniem gruntów, takie jak stabilizacja podłoża, osuszanie, rekultywacja, makroniwelacja z użyciem równiarek z systemem 3D. Posiadamy nowoczesny sprzęt budowlany niezbędny do szybkiego i profesjonalnego wykonania tego typu prac. Oferujemy również wynajem maszyn wraz z doświadczoną obsługą operatorską.

BIG

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.
stabilizacja gruntu

design by dyszkin
2001 © Drocomplex ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, tel. 604176304, e-mail: drocomplex@drocomplex.pl
Pozycjonowanie: Sunrise System