Skip to content
Strona główna » Oferta » Stabilizacja gruntu » Stabilizacja hydrofobowa

 

Stabilizacja hydrofobowa

Z uwagi na różne rodzaje gruntów, czy też możliwości uszczuplania konstrukcji jezdni, projektanci coraz śmielej sięgają po nowoczesne rozwiązania. Takim przykładem jest stabilizacja hydrofobowa. Technologia ta z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wynika to przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Zastosowanie spoiwa hydrofobowego pozwala bowiem znacznie zredukować koszt całej inwestycji poprzez redukcję wielu różnych warstw konstrukcyjnych, a także w skuteczny sposób pozwala ochronić podłoże przed destrukcyjnym działaniem wody. Nie dziwi zatem fakt, że wspomniana technologia, podobnie, jak na przykład stabilizacja z dodatkiem jonowymiennym, jest coraz chętniej wykorzystywana przez inwestorów.

Ziarnisty dodatek hybrydowy

Jest to dodatek do cementu w postaci sypkiej, który w kontakcie z wodą przejawia silne właściwości hydrofobowe, będąc praktycznie materiałem niezwilżalnym. Jego zadaniem jest odpowiednia modyfikacja gruntu, w efekcie której dochodzi do ustania procesów podciągania kapilarnego wody do wnętrza warstwy. Rozwiązanie to powoduje trwałą odporność materiału na absorpcję kapilarną wody.

Za rezultat spojenia gruntu i podniesienia parametru nośności odpowiada cement CEM I 42,5.