Skip to content

Czarnowąsy – Elektrownia Opole

Stabilizacja gruntu cementem podtorza do Elektrowni Opole w Czarnowąsach.
Zakres robót: 16 600 m2, wykonanie etapami: kwiecień, sierpień 2016r.