home HOME   e-mail MAIL   kanał Drocomplex YouTube   znajdź nas na facebooku Facebook


Drocomplex

Rekultywacja gruntów

Przeprowadzana przez naszą firmę rekultywacja gruntów to proces polegający na przywróceniu do dalszego użytkowania terenów leśnych oraz rolnych, na których zakończono uprawy. Są to również czynności realizowane w miejscach nieużytków oraz na obszarach dziko porośniętych samosiejkami, na których dopiero planowane jest rozpoczęcie działalności rolniczej.

Rekultywacja gruntów jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu FAE SSH 225, który pozwala rozdrobnić pnie i karpiny, spulchnić zbitą, przesuszoną glebę czy skruszyć kamienie. Dzięki temu podłoże w pełni nadaje się do wykorzystania i można przeznaczyć obszar do nowych celów.

Zagospodarowanie terenów przywróconych do użytku

Nasze usługi realizowane są na obszarach o różnym przeznaczeniu i historii. Rekultywujemy m.in. grunty, które od lat nie były użytkowane, przez co narosły na nich chwasty i samosiejki, trudne do wyplenienia bez specjalistycznych maszyn i urządzeń. Zajmujemy się również likwidacją upraw w sytuacji przeznaczenia danego terenu na nową działalność rolniczą, obsiania innymi gatunkami roślin czy poświęcenia obszaru na inne cele.

Przykładowe zastosowanie rekultywacji gruntów to:

Zalety rekultywacji gruntów:

Obowiązujące przepisy prawne

Nasze usługi realizowane są zgodnie z aktualnymi przepisami, zawartymi w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także z dokumentami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

przykłady rekultywacji gruntu


design by dyszkin
2001 © Drocomplex ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, tel. 604176304, e-mail: drocomplex@drocomplex.pl