home HOME   e-mail MAIL   kanał Drocomplex YouTube   znajdź nas na facebooku Facebook


Drocomplex

Osuszanie gruntu

Proces ten polega na wprowadzeniu do wilgotnego podłoża, wapna palonego (CaO), które silnie reaguje ze znajdującą się w nim wodą. W procesie tym, zwanym hydratacją, wydzielają się duże ilości ciepła, co dodatkowo wpływa na proces osuszania gruntów. Przyjmuje się, że każdy procent wapna dodany do podłoża, powoduje spadek jego wilgotności o min. 1 ÷ 5%. Wapno wysoko reaktywne, zmniejszając ilość wody zaabsorbowaną przez cząstki podłoża, sprawia, iż staje się ono mniej plastyczne.
Oprócz wapna można stosować również dostępne na rynku mieszanki popiołowo-wapienno-cementowe, których wodożądność przekracza 50%. Technologia wykonania robót jest identyczna jak w przypadku stabilizacji podłoża. Problemem może być jedynie wjazd ciężkim sprzętem oraz dozowanie spoiwa do całkowicie pozbawionego nośności i bardzo plastycznego gruntu.

ZALETY OSUSZANIA GRUNTU SPOIWAMI: PRZYKŁAD OSUSZANIA GRUNTU WAPNEM NA BUDOWIE AUTOSTRADY A1

dozowanie wapna i mieszanie na zadaną głębokość         proces hydratacji         równanie i wałowanie
dozowanie wapna i mieszanie na zadaną głębokość                             proces hydratacji                                           równanie i wałowanie                         


stabilizacja gruntu

design by dyszkin
2001 © Drocomplex ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, tel. 604176304, e-mail: drocomplex@drocomplex.pl