home HOME   e-mail MAIL   kanał Drocomplex YouTube   znajdź nas na facebooku Facebook


Drocomplex

Stabilizacja gruntu

Jest to proces polegający na uzyskaniu przy optymalnej wilgotności jednorodnej mieszanki związanej hydraulicznie składającej się kruszywa, bądź gruntu rodzimego oraz odpowiednio dobranego spoiwa hydraulicznego. Właściwy dobór spoiwa pozwala uzyskać żądane parametry wytrzymałościowe (1,5 - 5 MPa) i projektowaną nośność podbudowy pomocniczej, zasadniczej bądź ulepszonego podłoża. Uzyskana w procesie stabilizacji gruntu scalona warstwa konstrukcyjna jest wodo i mrozoodporna, a co ważne - nie podlega odkształceniom (koleinowaniu).

STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU (IN SITU)

Jest to proces technologiczny polegający na dozowaniu odpowiednio dobranego spoiwa, według przygotowanej receptury laboratoryjnej, na uprzednio zniwelowanym do wymaganych rzędnych podłożu. Kolejnym etapem jest przejazd recyklera, którego bęben miesza rozłożone spoiwo wraz z podłożem na zadaną głębokość (zwykle 15 - 45 cm). Po przemieszaniu gruntu ze spoiwem uzyskujemy mieszankę, która w następnej fazie prac podlega wałowaniu (zagęszczaniu) i profilowaniu pod zadane cechy geometryczne. Ostatnim etapem prac jest pielęgnacja ustabilizowanej warstwy, poprzez polewanie wodą.

ZALETY ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD STABILIZACJI GRUNTU SPOIWEM TERRAMIX N 22,5 - BUDOWA DROGI LEŚNEJ

przed stabilizacją         dozowanie spoiwa         mieszanie
    przed stabilizacją                                                  dozowanie spoiwa                                           mieszanie gruntu ze spoiwem
wstępne zagęszczenie         równanie         ostateczne wałowanie
wstępne zagęszczenie                                                  równanie                                                   ostateczne wałowanie
gotowa droga leśna
gotowa droga leśna

stabilizacja gruntu

design by dyszkin
2001 © Drocomplex ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, tel/fax. +48/32/259-69-18, e-mail: drocomplex@drocomplex.pl