home HOME   e-mail MAIL   kanał Drocomplex YouTube   znajdź nas na facebooku Facebook


Drocomplex

Rekultywacja gruntów

Przeprowadzana przez naszą firmę rekultywacja gruntów to proces polegający na przywróceniu do dalszego użytkowania terenów leśnych oraz rolnych, na których zakończono uprawy, bądź planuje się uprawy w miejscach nieużytków oraz obszarów dziko porośniętych samosiejkami.

Rekultywacja gruntów jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu FAE SSH 225, który pozwala rozdrobnić pnie i karpiny, spulchnić zbitą, przesuszoną glebę czy skruszyć kamienie, doprowadzając w ten sposób podłoże do pełnej rekultywacji.

zastosowanie

Zalety

przykłady rekultywacji gruntu


design by dyszkin
2001 © Drocomplex ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice, tel. 604176304, e-mail: drocomplex@drocomplex.pl